Cemetery of the insane

Dit kerkhof behoorde tot een psychiatrisch ziekenhuis dat de naam “Rijkskrankzinnigengesticht” droeg.
Het ziekenhuis stamt uit 1921.
In die tijd werden physchiatrische patïenten uit de maatschappij verbannen en verbleven veelal voor de rest van hun leven in de instelling. Vaak hadden de patïenten geen familie meer of de familie had de banden verbroken.
De patïenten bestonden enkel uit mannen vanuit geheel België. Tussen de jaren 1921 en 1981 werden ongeveer 1750 overledenen uit het physchiatrische ziekenhuis begraven op dit kerkhof.
Het kerkhof was toen der tijd eigendom van het ziekenhuis en werdt door patïenten onderhouden.
Inmiddels bestaat het ziekenhuis niet meer en is het kerkhof eigendom geworden van het natuurfonds en wordt nu slechts door moeder natuur onderhouden.